Hurdacı Türki̇ye'de Neden Önemli̇

Blog

Hurdacı Türki̇ye'de Neden Önemli̇

Hurdacı Türki̇ye'de Neden Önemli̇

Hurdacı, hurdacılık sektörü Türkiye ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. Hurdacı aldığı hurdaları hammaddeye çevirerek yeniden kullanıma sokmaktadır. Bu da büyük bir ekonomik katkı sağlamaktadır. 

Dünya‟da hurda piyasasında Türkiye‟nin yeri oldukça önemlidir. Dünya hurda ithalatının önemli bir kısmı Türkiye tarafından yapılmaktadır. Bu yüzden hurda fiyatlarındaki dalgalanmalar hurda ithal etmek durumunda olan ülkelerin demir-çelik ürünlerinin birim fiyatlarında olumsuz etkiler yaratabilmektedir. 2009 yılında çizelge A.5‟te de görüldüğü gibi Türkiye‟nin hurda ithalatında en önemli ülkeler sırasıyla; ABD, Romanya, Hollanda, Belçika-Lüksemburg ve İngiltere‟dir.

Türkiye 2006 yılında 15.074.009 ton miktarında ve 3.911.821 bin $ değerinde, 2007 yılında 17.140.855 ton miktarında ve 5.591.881 bin $ değerinde, 2008 yılında 17.414.983 ton miktarında ve 8.421.209 bin $ değerinde, 2009 yılında ise 15.638.653 ton miktarında ve 4.232.117 bin $ değerinde ithalat yapmıştır. 

BU veriler 2010dan öncedir. Ancak sonrasında yaşanan teknolojik gelişmeler bu rakamları çok daha yükseltmiştir.

Hasret Hurdacılık İletişim
Hasret Hurdacılık WhatsApp