Hurdacı Ve Hurda Kaynakları

Blog

Hurdacı Ve Hurda Kaynakları

Hurdacı Ve Hurda Kaynakları

Dünya hurda pazarı her yıl büyümektedir. Bu büyümenin sebeplerinden biri Türkiye‟nin de içinde bulunduğu, gelişmekte olan ülkelerdeki arzın çokluğu olduğu söylenebilir. Teknolojinin de gelişmesi ile beraber hurda kaynaklarından dönen hurda, sürekli dökümün payının artışına bağlı olarak azalma göstermektedir. Aynı azalma özellikle imalat endüstrilerinin gelişmiş olduğu ülkelerde işlem hurdaları için de geçerlidir. Hurdaya olan gereksinim, azalan arza bağlı olarak sürekli artmakta, bu da hurda fiyatlarına yansımaktadır. Bu da, sekonder üretim maliyetlerini arttıran en önemli faktör olarak özellikle Türkiye gibi üretiminin büyük kısmını bu yolla gerçekleştiren ülkeler için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Hurda ihtiyacını yerel pazardan sağlayamayan Türkiye, hurda ithalatı ile ciddi miktarlarda para kaybetmektedir. 

Hurdacı burada devreye girmektedir. Hurdacılar topladıkları hurda metalleri hammaddeye çevirip ihtiyaca bir nebze katkı sağlayarak bu para kaybının önüne geçmeye çalışmaktadırlar. Her türlü metal için bu geçerlidir. Hurdacı hem çevreyi korur hem ekonomiyi korur hem de paranızı.

Hurdacı firmalarının başında gelen Hasret Hurdacılık istanbul hurdacıları içerisinde en önemli noktadadır. Hem anadolu yakasında hem de avrupa yakasında hurdacılık hizmeti vermektedir. Vizyonu türkiye genelinde hurda alım hizmeti vermektir. Vİzyonu ise Türkiye metal ihtiyacını geri dönüşümle karşılamaktır.

 

Hasret Hurdacılık İletişim
Hasret Hurdacılık WhatsApp